# دانش

کامپیوتر کوانتومی

  واهمدوسی(Decoherence)،دشمن محاسبات کوانتومی دوکیوبیت کوانتومی منفردممکن است طوری باهم همبستگی  (correlate)پیداکنند که هرگاه یک کیوبیت درحالت برهم نهی واقع شده باشد،بتواند ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید